Go to Top

Cada vegada són més els oficis de la vella gent del mar que van desapareixent a causa de les modernes tecnologies.

Les petites barques de fusta, que pescaven amb arts artesanals i omplien les platges i els ports dels pobles de pescadors, han estat substituïdes per potents vaixells metàl·lics que detecten les seves preses amb sonar i llancen les seves xarxes quan se'ls garanteix òptimes captures.

En els nostres ports i platges ja no veiem a les dones sargint les xarxes que tan sovint s’esquinçaven. També han desaparegut aquelles cridaneres i simpàtiques subhastes de peix, en les quals un home de veu potent i inintel·ligible per al profà cantava els imports pels quals pretenia vendre cada un dels lots de peix exposats. Els nens que anaven a veure aquell espectacle quedaven sorpresos per la velocitat amb que es desenvolupaven aquells negocis, sense comprendre que amb només una ganyota d'un dels assistents, s'adjudicava la venda.

No deixarem que aquestes velles històries i tradicions marineres es perdin; i per això la Fundació Aurora les explicarà als nens i joves.

Motivarem a tots els pobles de pescadors per a que conservin les seves velles tradicions, i a més guardin amb cura totes les embarcacions i les arts encara existents, donant suport a la creació de petits museus o monuments commemoratius a l'efecte.

Les autoritats portuàries i les confraries de pescadors seran convidades a obrir els seus ports i les seves instal·lacions per tal que els nens de les escoles els visitin. Procurarem que les embarcacions en desús que funcionen normalment es converteixin en elements per a l'oci i el turisme cultural.

MÉS INFORMACIÓ